duty free

Duty Free

Duty Free:
U Maldive možete uneti: 200 cigareta ili 25 cigara ili 250 g duvana; Predmete za ličnu upotrebu, kao što su odeća, nakit, satove, higijenski pribor, električne aparate, knjige i časopise.
Pokloni do vrednosti od 6.000 Rf.

Zabrana unosa:
Alkohol, droga, oružje, eksploziv, harpuni, koplja ili podvodne puške za podvodni ribolov, pornografski časopisi, verske slike, bilo šta protiv islama, proizvodi svinjskog i životinjskog porekla. Napomena: posedovanje droge je kažnjivo dugom zatvorskom kaznom.

Unos lekova za ličnu upotrebu dozvoljeno je samo uz saglasnost Ministarstva zdravlja Maldiva, koje mora biti dobijeno pre ulaska u zemlju. Svi lekovi moraju imati recept dobijen od lekara (sa imenom pacijenta, nazivom leka i dnevnom dozom). Unos lekova bez recepta (na primer, za glavobolju ili stomak) obično ne pravi probleme.

Zabrana izvoza:
Školjke (vrste koje su pod zaštitom), crni korali, razne ribe i kornjače.

Leave a Comment

Your email address will not be published. All fields are required.